category
יצירת קשר

אזרחי-מסחרי

עריכת חוזים

משה דואק משרד עורכי דין ונוטריון מתמחה בעריכת חוזים על סוגיהם השונים. לקוחותנו נהנים מניסיון עשיר וידע רב אשר צבר משרדנו בכל שנות פעילותו בכל הקשור לעריכת חוזים בתחום האזרחי והמסחרי.

חברות

הקמת חברות המורכבות מבעל מניות ודירקטור יחיד וחברות המורכבות ממספק בעלי מניות. למשרדנו ניסיון רב בניהול פירוקים מרצון של חברות. משרדנו יטפל בפירוק החברה החל משלב קבלת ההחלטה על הפירוק ועד חיסולה המלא והמוחלט של החברה ומחיקת רישומה ממאגר רשם החברות.

תביעות כספיות

חייבים לכם כסף? משה דואק משרד עורכי דין ונוטריון יפעל לצורך גביית הכספים המגיעים לכם.משרדנו יפעל לצורך הגשת תביעה כספית לשם השגת הזכויות המגיעות לכם תוך הפעלת כל הכלים העומדים לרשותו וניסיונו העשיר.

פשיטת רגל

משה דואק משרד עורכי דין ונוטריון מייצג חייבים אשר הסתבכו בחובות שאין ביכולתם לפרוע בבקשה להכריזם כפושטי רגל.משרדנו יגן על החייבים מפני נושיהם החל מהליך הגשת הבקשה להכריז על החייב כפושט רגל, קבלת צו הכינוס במהירות האפשרית, עיכוב ההליכים בכל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד החייב ועד לקבלת צו ההפטר המיוחל אשר פוטר את החייב מחובותיו.

יחסי ממון

משה דואק משרד עורכי דין ונוטריון ניסיון רב בעריכת הסכמי יחסי ממון בין בני זוג החיים ביחד כידועים בציבור או בין בני זוג העומדים להינשא.הסכם יחסי הממון הנערך על ידי משרדנו הינו הסכם מקצועי ברור ומפורט הבא להסדיר את יחסי הצדדים עוד כאשר האידיליה שוררת ביניהם ומטרתו להקל על הליך הגירושין תוך שמירה על אינטרס הצדדים ורכושם.הטיפול בגיבוש ועריכת התנאים בהסכם יחסי הממון נעשה על ידי צוות המשרד ברגישות ובמקצועיות הראויה.

יעוץ משפטי שוטף

משה דואק משרד עורכי דין ונוטריון מעניק על בסיס שוטף יעוץ עסקי ומשפטי לתאגידים, עסקים מסחריים ומשקיעים פרטיים.

יצירת קשר