category
יצירת קשר

דיני ירושה וצוואות

עריכת צוואות

עריכת צוואה הינה משימה אשר לרוב טעונה ומורכבת מבחינה רגשית.משה דואק משרד עורכי דין מספק ללקוחותיו יעוץ כולל ומקיף בבואם לערוך את צוואתם.משרדנו ילווה את עורך הצוואה משלב ניסוחה תוך התחשבות בשיקולים שונים כמו בחירת מנהל העזבון, ככל שיבחר עורך הצוואה למנות אחד מסוים, הפקדת הצוואה ככל שיבחר, שיקולי מס וכיוצא בזה.

צווי קיום צוואה / ירושה

עם לכתו של אדם לעולמו על יורשיו הידועים לפעול לצורך קבלת צו קיום צוואה, מקום בו הותיר אחריו המנוח צוואה, או צו ירושה על מנת שיוכלו לעשות בנכסי העזבון כל טרנזקציה שהיא.משרדנו מטפל בהגשת בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה והעברת הנכסים על שם היורשים מול הרשויות השונות, לרבות הרשם לענייני ירושה ולשכת רישום המקרקעין.

ניהול עזבון

על מנת להוציא לפועל את צוואתו או לקיים את הירושה שניתן אחר אדם שהלך לעולמו, לעיתים מתעורר הצורך המינוי של מנהל עיזבון.משה דואק משרד עורכי דין מתמחה בניהול עזבונות והינו בעל ניסיון בתחום.משרדנו טיפל בניהול עזבונות מורכבים ביותר עם נכסים רבים ומספר רב של יורשים ויורשי יורשים.

יצירת קשר