category
יצירת קשר

מקרקעין

עסקאות מקרקעין

חלק ניכר מפעילות המשרד מתבטא בניהול עסקאות מקרקעין פשוטות ומורכבות כאחד.
משה דואק משרד עורכי דין ונוטריון צבר ניסיון רב בעסקאות מקרקעין על סוגיהן השונים החל מעסקאות מכר בין מוכר מרצון לקונה מרצון וייצוג דיירים בעסקאות תמ"א 38, דרך ניהול ומכירת נכסים ככונסי נכסים וכלה בעסקאות קומבינציה.
משרדנו יוביל וילווה את העסקה מתחילת המו"מ ועד רישום הזכויות על שם הרוכש, לרבות טיפול ברשויות השונות, בבנקים ומתן ייעוץ שוטף עד סיום העסקה.

הסכמי שכירות

פעמים רבות אנו נתקלים בשאלה האם לצורך עריכת הסכם שכירות עלי לשכור את שירותיו של עו"ד? התשובה היא פשוטה וחד משמעית - רצוי ואף הכרחי.
משרדנו מטפל בעריכת הסכמי שכירות החל משלב עריכת המשא ומתן ועד עריכת הביטוחים על ידי השוכר וכניסתו למושכר.
משרדנו ילווה את העסקה החל משלביה הראשונים תוך שימת דגש על תנאי השכירות, התאמתם להסכמות הצדדים וצרכיהם, וסוגי הבטחונות והערבים שינתנו בעסקה על מנת להבטיח את חיובי השוכר כלפי המשכיר.

תמ"א 38

עם גידול הביקוש לביצוע עסקאות תמ"א 38 ולאור העובד ששוק הבניה רווי ביזמים וקבלנים רבים הפועלים לצורך ייזום הפרויקטים קיימת חשיבות עליונה לבחירת עוה"ד, היזם והקבלן המתאימים ביותר לפרוייקט ולדרישות הדיירים.
משרדנו מייחס חשיבות חיונית ועליונה למתן ליווי צמוד ושוטף של הדיירים לשם הגנה על הדיירים ושמירה על האינטרסים שלהם.משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם היזמים והקבלנים המובילים בתחום ההתחדשות העירונית, ובמידת הצצורך יודע לשדך בין הדיירים לבין היזם המתאים ביותר לצרכיהם לשם מקסום זכויות הדיירים.

מיסוי מקרקעין

משרדנו מעניק יעוץ שוטף ושירותי תכנון מס בעסקאות מקרקעין.כמו כן, משרדנו עוסק בייצוג נישומים מול משרדי מיסוי מקרקעין ומטפל בכל הליכי השומה, החל מהכנת ודיווח על הגשת שומה עצמית וכלה בייצוג הנישום בהליכי השגה וערר.טיפול בקבלת החלטות מקדמיות מרשות המיסים בכל הקשור לענייני המס בעסקת המקרקעין (Pre-Ruling)

מיסוי מוניציפאלי

משרדנו מייצג נישומים מול הרשויות המקומיות השונות ופועל לצורך הפחתת חיובי ארנונה והיטלי פיתוח.

סילוק יד/פינוי

בעל נכס? השכרת את הנכס והשוכר לא משלם את דמי השכירות במלואם ובמועדם? השוכר הפר את תנאי השכירות?
במרוצת השנים צבר משרדנו ניסיון רב בתביעות פינוי כנגד שוכרים אשר הפרו את תנאי השכירות כלפי המשכיר על פי הסכם השכירות. משרדנו יפעל במהירות האפשרית וביעילות מקסימלית לצורך פינוי השוכר הסורר בהקדם האפשרי מהנכס.

פירוק שיתוף

הגשת תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין כנגד יתר בעלי הנכס.

ניהול נכסים

משרדנו מעניק לבעלי נכסים ולמשקיעים פוטנציאלים ייעוץ וליווי שוטף בבואם לבחור ולנהל את נכסיהם המשמשים להשקעה.
משה דואק משרד עו"ד ונוטריון מעניק מגוון שירותים בתחום ניהול הנכסים ביניהם ניהול משא ומתן לרכישת/מכירת נכס, ניהול שוטף של נכסים, גביה וניהול דמי שכירות, מכירת נכסים בדרך של עריכת התמחרויות ואיתור רוכשים פוטנציאלים.

יצירת קשר