category
יצירת קשר

שירותי נוטריון

אימות חתימה

במסגרת שירותי הנוטריון השונים, אותם מעניק עו"ד ונוטריון משה דואק, משרדנו מעמיד לרשותכם שירות של אימות חתימות לצרכים שונים, אם לצורך אימות חתימה על ייפוי כוח ברכישת נכס מקרקעין, נטילת משכנתא או כל התחייבות אחרת. 

אישור הסכם ממון

כשבני זוג הבאים להינשא מעוניינים להסדיר את יחסי הממון ביניהם וחלוקת הרכוש, טרם נישואיהם, יכול אימות החתימה על ההסכם ואישורו להיעשות בפני נוטריון.

מעבר לעריכת הסכם יחסי הממון ויעוץ מקצועי ושוטף לבני הזוג, עו"ד ונוטריון משה דואק מעניק לקהל לקוחותיו גם שירות של אימות החתימה ואישור ההסכם, טרם הנישואים.

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני הינו ייפוי כוח אשר נחתם בפניו של הנוטריון.

ברוב המקרים בהם נדרש ייפוי כוח, ניתן להסתפק בייפוי כוח רגיל או כזה המאומת על ידי עו"ד, למעט מקרים מסויימים כמו למשל לצורך נטילת משכנתא בעתר רכישת נכס מקרקעין, או מקום בו האדם שמעוניין לייפה את כוחו של אחר לפעול בשמו ובמקומו אינו נמצא בתחומי המדינה.

עו"ד ונוטריון משה דואק, מעניק שירות מקצועי מהיר ואדיב לקהל לקוחותיו בכל הנוגע לייפויי כוח נוטריונים.

אישור עריכת צוואה

עפ"י חוק הירושה, צוואה יכול שתיעשה בכתב, בעל פה, בפני עדים או בפני רשות.

כאשר צוואה נערכת בפני נוטריון, דבריו של המצווה נכתבים על ידי הנוטריון, נערכים על מנת לעמוד בדרישות חוק הירושה, ונקראים בפניו.

לאחר מכן המצווה חותם על צוואתו הערוכה וחתימתו מאומתת על ידי הנוטריון.

לעריכת צוואה בפני נוטריון יתרונות רבים, הנובעים בעיקר ממעמדו של הנוטריון וכיצד נתפס תפקידו על ידי בתי המשפט.

 עו"ד ונוטריון משה דואק, מעניק לקהל לקוחותיו שירות אדיב נעים ומקצועי בכל הנוגע לעריכת צוואות ואימותן על ידי נוטריון.

העתק צילומי

לעיתים, אדם נדרש להציג מסמך, לרוב לשם ביצוע פעולה מסויימת בפני רשות, לשם פנייתו.

מתעוררים מצבים בהם אותו אדם אינו יכול למסור בידי הרשות/גוף מוסדי את המסמך המקורי ואז קם הצורך באימות ההעתק הצילומי על ידי נוטריון.

האישור הנוטריוני מעיד כי המסמך הועתק כראוי וכי העתקו הצילומי של המסמך המקורי הוא נאמן למקור.

עו"ד ונוטריון משה דואק מעניק לקהל לקוחותיו שירות מהיר ומקצועי בכל הנוגע לאישור העתקים צילומיים. 

יצירת קשר